Chapa irregular travertino

Corte recto

Chapa irregular travertino recto

 

Corte redondo

Chapa irregular travertino redondo